[Vietsub] Đáp án – Luân Tang | 答案

[Vietsub] Đáp án - Luân Tang | 答案

Hát gốc: Dương Khôn & Quách Thái Khiết
Lời: Lương Mang
Nhạc: Dương Khôn
Không reup và không mang bản dịch đi nơi khác
———————————–
Translator: Yunyunmeimei
Timer: .Me.
Typesetter & Encoder: .Me.

[Vietsub] Đáp án – Luân Tang | 答案


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Mê Mụi.