TS LÊ THẨM DƯƠNG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

TS LÊ THẨM DƯƠNG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

Hình ảnh: TS LÊ THẨM DƯƠNG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

Kênh chuyên đăng các video clip có bản quyền của TS Lê Thẩm Dương do báo Sinh Viên Việt Nam và trường doanh nhân HBR thực hiện.
Email: quantridieuhanhdoanhnghiep@gmail.com.

TS LÊ THẨM DƯƠNG: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP.