Travel vlog || DU LỊCH MỘT MÌNH đến Miami 🏝 – Phoanh Charmmie

Travel vlog ||  DU LỊCH MỘT MÌNH đến Miami 🏝  - Phoanh Charmmie

Chúng ta không cần ai chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu thương , hay niềm vui của bản cũng không nhất thiết phải dựa vào bất kì ai.
Cũng giống như cách yêu bất kì ai thôi. Mình học yêu bản thân bằng cách tìm hiểu và nuông chiều chính mình. Chẳng có gì hoàn hảo hơn một cuộc hẹn với bản thân vào một trải nghiệm mới cả.
Phoanh đã có của hẹn với bản thân bằng chuyến đi du lịch một mình tới thành phố Miami.
Video là những chia sẻ của mình về kinh nghiệm cũng như trải nghiệm của mình về chuyến đi du lịch một mình này.
Mong mng sẽ thích nheeeee ❤︎
————————————————————————————————————————————
CONTACT ME
♡ YOUTUBE: http://metub.net/charmmievu
♡ FACEBOOK: Vũ Quỳnh Anh https://www.facebook.com/phoanh.charmmie
♡ INSTAGRAM: @charmmie.vu https://www.instagram.com/charmmie.vu/
♡GMAIL : charmmie.vu@gmail.com
———————
© Bản quyền thuộc về Charmmie Vu
© Copyright by Charmmie Vu ☞ Do not reup

Travel vlog || DU LỊCH MỘT MÌNH đến Miami 🏝 – Phoanh Charmmie


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Charmmie Vu.