Miễn trừ trách nhiệm của Thanh Xuân

  1. Lưu trữ thông tin từ trình duyệt của người dùng

Trong quá trình sử dụng thông tin của website chúng tôi. Chúng tôi có sử dụng cookies để lưu trữ thông tin trình duyệt của người dùng. Nhằm các mục đích của marketing, quảng cáo tương tự tới những người có nhu cầu xây dựng.

Việc lưu trữ cookies này là hợp pháp và được sử dụng nhiều trong marketing online. Nếu bạn có bất kỳ phiền toái nào về vấn đề này. Bạn có thể rời khỏi và không sử dụng website của chúng tôi ngay lập tức.

2. Thỏa thuận hợp đồng

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn ký kết hợp đồng với khách hàng. Mọi cam kết và ràng buộc được thực thiện theo hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh ngoài hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng phụ hoặc một hợp đồng mới – độc lập với bản hợp đồng trước đó.

Mọi vấn đề xấu phát sinh không theo hợp đồng đã ký. Thanh Xuân không có trách nhiệm phải tuân theo hoặc bồi thường nếu có

Thanh Xuân trân trọng!