Sống sao để đừng bị xã hội Đánh Giá Thấp – Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay)

Sống sao để đừng bị xã hội Đánh Giá Thấp - Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay)

Kênh Youtube Nghe Pháp Mỗi Ngày đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa.

Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

#nghephapmoingay #thichphaphoa #thayphaphoa

Sống sao để đừng bị xã hội Đánh Giá Thấp – Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Nghe Pháp Mỗi Ngày.