Sống Sao Để Đừng Bị Xã Hội Đánh Giá Thấp (Bài Giảng Rất Giá Trị) – HT. Thích Trí Quảng

Sống Sao Để Đừng Bị Xã Hội Đánh Giá Thấp (Bài Giảng Rất Giá Trị) - HT. Thích Trí Quảng

► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
► Để Theo Dõi Được Nhiều Thông Tin Về Chùa Huê Nghiêm Và Bài Giảng Của Hòa thượng Thích Trí Quảng Kính Mời Quý Phật Tử Đón Xem Tại Đây:
– Facebook Chùa Huê Nghiêm: https://bit.ly/2SBsKRb
– Kênh Youtube Chùa Huê Nghiêm: https://bit.ly/2H9v9x9
* Website: http://www.daotrangphaphoa.net/
– Địa chỉ: 299B Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

#thichtriquang #giangphap #thaythichtriquang #thuyetphap #phapthoai #chuahuenghiem #thaytriquang #thuyetphapthichtriquang

Sống Sao Để Đừng Bị Xã Hội Đánh Giá Thấp (Bài Giảng Rất Giá Trị) – HT. Thích Trí Quảng


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Nghe Giảng Phật Pháp.