SCP-001 – "Nhà Máy" | Công Trình Dị Thường – SCP Không Gian |

SCP-001 - "Nhà Máy" | Công Trình Dị Thường - SCP Không Gian |

Hình ảnh: SCP-001 – "Nhà Máy" | Công Trình Dị Thường – SCP Không Gian |

Câu chuyện của một thành viên hội đồng O5 về SCP-001 “Nhà Máy”.
____________

Tổ Chức SCP là gì?

Một cơ quan bí mật và xuất hiện khắp nơi trên thế giới, Tổ Chức hoạt động với mọi quyền hạn, tiềm lực và được chính phủ nhiều nơi trên thế giới tin tưởng, giao trọng trách trong việc quản thúc những vật thể, thực thể và những hiện tượng siêu nhiên/dị thường.

Những thế lực siêu nhiên này là mối đe dọa an ninh toàn cầu lớn nhất cho loài người do những mối hiểm họa khôn lường về vật chất hoặc tinh thần mà chúng tạo ra.
Chào mừng nhân sự đến với kênh của SCP Foundation Vietnam

Mọi nội dung liên quan đến Tổ Chức SCP, logo SCP đều được cấp phép bởi luật Creative Commons Sharealike 3.0, bao gồm kênh và những nội dung của kênh này trừ những trường hợp đặc biệt

Facebook: https://www.facebook.com/SCPFoundatio…
Link wiki việt: http://scp-vn.wikidot.com/
Link wiki gốc: http://www.scp-wiki.net/

SCP-001 – "Nhà Máy" | Công Trình Dị Thường – SCP Không Gian |


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh SCP Foundation Vietnam.