ROOM TOUR| CĂN HỘ TỐI GIẢN CỦA DU HỌC SINH CANADA| Thuê Nhà Chung Cư| My Minimal & Cozy Apartment

ROOM TOUR| CĂN HỘ TỐI GIẢN CỦA DU HỌC SINH CANADA| Thuê Nhà Chung Cư| My Minimal & Cozy Apartment

Xin chào các bác, cuối cùng Cây cũng quay được chiếc apartment tour cho các bác rồi đây. Cùng ghé thăm nhà ở của du học sinh Canada có gì nhé!
Chúc các bác một ngày vui ☺️

T I M E S T A M P S
0:00 Intro & Preview
1:10 Entrance
2:28 Kitchen
7:26 Living Room
13:54 Bathroom
17:18 Bedroom
20:18 Balcony

💸 M Y H O M E D E C O R & F U R N I T U R E
Laptop Stand – https://amzn.to/3vf0zcz
Bidet – https://amzn.to/3hM5BcN
Toothbrush Holder – https://amzn.to/3oHhEcH
Philips Toothbrush – https://amzn.to/3wqvAdL
Humidifier – https://amzn.to/3fhg3HP
Toothbrush Holder (Alternative) – https://amzn.to/2QKuYkc

👯‍♀️ C O N N E C T W I T H M E
Instagram: kaykay_ng https://www.instagram.com/kaykay_ng/​​
Facebook: Kayla Ngo https://www.facebook.com/ThuyDuongJik…

🎵 M U S I C
Kid’s Room by BGM President – https://youtu.be/e4w3WzWeFbg
Apple Cinnamon by 샛별 – https://youtu.be/yhaiWuz4cKw
Tea Time by 샛별 – https://www.youtube.com/watch?v=x5ihES-tD5c&t=68s
A New Day by BGM President
SOSO by Daystar – https://youtu.be/any_Ha0SdX8
Wine by Lukrembo – https://www.youtube.com/watch?v=xjSxWMbz_FQ

FTC: This video is not sponsored. However, some links are affiliated, that means I earn a small commission for providing the links.

ROOM TOUR| CĂN HỘ TỐI GIẢN CỦA DU HỌC SINH CANADA| Thuê Nhà Chung Cư| My Minimal & Cozy Apartment


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Itskaykay.