Chính sách bảo mật của Thanh Xuân

Đây là thông tin chi tiết về chính sách bảo mật mỗi khi khách hàng hay bạn đọc sử dụng website: suanhathanhxuan.com, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin của bài viết bất kỳ lúc nào. Và không cần thông báo cho bạn đọc bằng bất kỳ hình thức nào.

Liệt kê các chính sách bảo mật của chúng tôi:

  • Thông tin của khách hàng được Thanh Xuân bảo mật tuyệt đối.
  • Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba. Trừ trường hợp được quy định đặc biệt của pháp luật Việt Nam.
  • Mọi thông tin của khách hàng được ghi nhận, chỉ tồn tại khi có sự đồng ý của khách hàng.

Thanh Xuân trân trọng!