PNV (6/2020, số 1) Mô hình sản xuất túi siêu thị xuất khẩu thân thiện với môi trường

PNV (6/2020, số 1) Mô hình sản xuất túi siêu thị xuất khẩu thân thiện với môi trường

Hình ảnh: PNV (6/2020, số 1) Mô hình sản xuất túi siêu thị xuất khẩu thân thiện với môi trường

Gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi: chị Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc công ty may Huyền Bính (xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường) với Mô hình sản xuất túi siêu thị xuất khẩu thân thiện với môi trường

PNV (6/2020, số 1) Mô hình sản xuất túi siêu thị xuất khẩu thân thiện với môi trường


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Phụ nữ tỉnh Nam Định Ban tuyên giáo.