Phần cuối: Tầng 3 – PLL || Hướng dẫn xếp rubik không cần thuộc kí hiệu (ft. Tuấn tỉnh táo)

Phần cuối: Tầng 3 - PLL || Hướng dẫn xếp rubik không cần thuộc kí hiệu (ft. Tuấn tỉnh táo)

Shop Rubik, Fanpage và nhiều thông tin khác về tụi mình:
Link Shopee: https://shopee.vn/rubikbmtstore​

Fanpage RUBIK BMT: https://www.facebook.com/RUBIKBMT/​

Group RUBIK BMT: https://www.facebook.com/groups/27480…​
————————————————————————————————–
#rubikbmt​ #unboxing​ #rubikcube​ #rubiktaynguyen​ #huongdan​ #tutorial​ #f2l​ #trick​ #TikTok​ #short

Phần cuối: Tầng 3 – PLL || Hướng dẫn xếp rubik không cần thuộc kí hiệu (ft. Tuấn tỉnh táo)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh RUBIK BMT.