Nikita đi xe trên đồ chơi dịch vụ giao hàng

Nikita đi xe trên đồ chơi dịch vụ giao hàng

Trẻ em thích chơi và đi xe ô tô. Nikita có một chiếc xe tải và giao đồ chơi cho Vlad và mẹ. Video hài hước về một chiếc xe tải đồ chơi cho trẻ em.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/

Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Nikita đi xe trên đồ chơi dịch vụ giao hàng


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Vlad và Nikita.