Nguyên nhân bình nóng lạnh phát nổ | VTC Now

Nguyên nhân bình nóng lạnh phát nổ | VTC Now

Hình ảnh: Nguyên nhân bình nóng lạnh phát nổ | VTC Now

VTC Now | Gia đình chị Mai ở Tây Hồ, Hà Nội được phen hú hồn khi đột nhiên chiếc bình nóng lạnh bốc cháy ngùn ngụt. Nguyên nhân là do đâu?

Nguyên nhân bình nóng lạnh phát nổ | VTC Now


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh VTC NOW.