Ngày đẹp sửa nhà tháng 7 năm 2020

Tổng hợp chi tiết các ngày đẹp có trong tháng 7 năm 2020 dương lịch, phù hợp cho việc tiến hành sửa nhà và tôn tạo nhà cũ. Thông tin được tổng hợp chi tiết bởi Sửa Nhà Thanh Xuân.

Chi tiết các ngày đẹp phù hợp cho việc sửa nhà tháng 7 năm 2020

Thứ Năm ngày 9/7/2020 tức ngày 19/5/2020 ngày Quý Sửu: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Ất Mùi – Tân Mùi – Đinh Hợi – Đinh Tỵ – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Chủ nhật ngày 12/7/2020 tức ngày 22/5/2020 âm lịch, ngày Bính Thìn: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Mậu Tuất – Nhâm Tuất – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Thứ Hai 13/7/2020 tức 23/5/2020 âm lịch ngày Đinh Tỵ: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Kỷ Hợi – Quý Hợi – Quý Sửu – Quý Mùi – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Thứ Ba 14/7/2020 cùng ngày 24/5/2020 âm lịch ngày Mậu Ngọ: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Bính Tý – Giáp Tý – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Thứ Tư 15/7/2020 vào ngày 25/5/2020 Kỷ Mùi: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Ðinh Sửu – Ất Sửu – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Thứ Năm 16/7/2020 ngày 26/5/2020 tức ngày Canh Thân: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Nhâm Dần – Mậu Dần – Giáp Tý – Giáp Ngọ – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Thứ Sáu 17/7/2020 cùng ngày 27/5/2020 âm lịch Tân Dậu: Giờ hoàng đạo nên chọn để động thổ sửa nhà: Tý (23h – 1h), Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h).

Nếu bạn có tuổi nằm trong nhóm tuổi này, nên chọn một ngày khác tốt hơn để tiến hành động thổ làm nhà hoặc sửa chữa nhà: Quý Mão – Kỷ Mão – Ất Sửu – Ất Mùi – Giáp Tý – Canh Tý – Bính Tuất – Bính Thìn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *