Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 9 năm 2018 Mậu Tuất

Công trình đang thi công, để chọn được một ngày đẹp đổ trần và lợp mái trong tháng 9 năm 2018 dương lịch không hề khó. Hãy lựa chọn một trong những ngày đẹp dưới đây, và sắp xếp lịch trình đổ trần hoặc lợp mái  mãn ý cho chính mình.

Công việc trong tháng 9 còn quá nhiều bận rộn. Bạn cần chuyển lịch sang tháng 10, hãy đọc thêm bài viết: Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 10 năm 2018 Mậu Tuất của chúng tôi.

Các ngày đẹp và giờ đẹp để đổ tràn lợp mái nhà trong tháng 9 năm 2018 dương lịch

Thứ bảy ngày Bính Thân tức ngày 01/09/2018 dương lịch, cùng ngày 22/07/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai ngày Mậu Tuất tức ngày 03/09/2018 dương lịch, cùng ngày 24/07/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư ngày Canh Tý tức ngày 05/09/2018 dương lịch, cùng ngày 26/07/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm ngày Tân Sửu tức ngày 06/09/2018 dương lịch, cùng ngày 27/07/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ ba ngày Bính Ngọ tức ngày 11/09/2018 dương lịch, cùng ngày 02/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ tư ngày Đinh Mùi tức ngày 12/09/2018 dương lịch, cùng ngày 03/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Chủ nhật ngày Tân Hợi tức ngày 16/09/2018 dương lịch, cùng ngày 07/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai ngày Nhâm Tý tức ngày 17/09/2018 dương lịch, cùng ngày 08/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ tư ngày Giáp Dần tức ngày 19/09/2018 dương lịch, cùng ngày 10/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ năm ngày Ất Mão tức ngày 20/09/2018 dương lịch, cùng ngày 11/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật ngày Mậu Ngọ tức ngày 23/09/2018 dương lịch, cùng ngày 14/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ hai ngày Kỷ Mùi tức ngày 24/09/2018 dương lịch, cùng ngày 15/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu ngày Quý Hợi tức ngày 28/09/2018 dương lịch, cùng ngày 19/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Giáp Tý tức ngày 29/09/2018 dương lịch, cùng ngày 20/08/2018. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày nên chọn để đổ trần hoặc làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Sửa nhà Thanh Xuân kính chúc quý khách lên tầng nhanh chóng, chất lượng và an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *