Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 7 năm 2018 dương lịch

Ngôi nhà của bạn đã xây dựng bằng mãi, đã có kế hoạch đổ trần hay lợp mái trong tháng 7 năm 2018 dương lịch này. Hãy lựa chọn 1 trong 13 ngày đẹp nhất trong tháng 7, và cung giờ hoàng đạo tốt nhất cùng ngày. Để công việc khởi công gặp nhiều thuận lợi và may mắn nhất.

Chi tiết ngày tốt để đổ trần và lợp mái trong tháng 7 năm 2018 dương lịch

Chủ nhật ngày Giáp Ngọ vào 01/07/2018 dương lịch, cùng ngày 18/05/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59.

Thứ ba ngày Bính Thân vào 03/07/2018 dương lịch, cùng ngày 20/05/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư ngày Đinh Dậu vào 04/07/2018 dương lịch, cùng ngày 21/05/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ hai ngày Nhâm Dần vào 09/07/2018 dương lịch, cùng ngày 26/05/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư ngày Giáp Thìn vào 11/07/2018 dương lịch, cùng ngày 28/05/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Chủ nhật ngày Mậu Thân vào 15/07/2018 dương lịch, cùng ngày 03/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ ba ngày Canh Tuất vào 17/07/2018 dương lịch, cùng ngày 05/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư ngày Tân Hợi vào 18/07/2018 dương lịch, cùng ngày 06/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Giáp Dần vào 21/07/2018 dương lịch, cùng ngày 09/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ ba ngày Đinh Tỵ vào 24/07/2018 dương lịch, cùng ngày 12/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu ngày Canh Thân vào 27/07/2018 dương lịch, cùng ngày 15/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Chủ nhật ngày Nhâm Tuất vào 29/07/2018 dương lịch, cùng ngày 17/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai ngày Quý Hợi vào 30/07/2018 dương lịch, cùng ngày 18/06/2018 âm lịch. Các giờ hoàng đạo đẹp, nên chọn để lấy giờ khởi công: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Xin lưu ý khi chọn ngày đẹp đổ trần và lợp mái tháng 7

Trong tháng 7 dự kiến công việc có nhiều phát sinh, và cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Bạn có thể chuyển ngày đổ trần – lợp mái sang tháng 8, xin vui lòng đọc thêm bài viết: Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 8 năm 2018 của chúng tôi.

Và bạn đừng quên, nếu như công việc xây nhà mới của mình chưa có đơn vị nào đáp ứng được nhu cầu của bạn, hãy liên hệ ngay với Thanh Xuân. Để  được phục vụ chu đáo và tận tình nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *