Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 11 năm 2018 Mậu Tuất

Thông tin chính xác nhất về các ngày tốt để đổ trần và lợp mái nhà trong tháng 11 năm 2018 dương lịch. Hãy chọn lấy một ngày phù hợp và cung giờ hoàng đạo tốt nhất trong ngày, và tiến hành khởi công thuận lợi nhất.

Đọc thêm bài viết: Ngày đẹp đổ trần lợp mái tháng 11 năm 2018, nếu công trình của bạn và gia đình bạn chưa thể đổ trần, lợp mái trong tháng này.

Chi tiết ngày đẹp đổ trần và lợp mái tháng 11 năm 2018 dương lịch

Thứ năm ngày Đinh Dậu vào ngày 01/11/2018 dương lịch, tức ngày 24/09/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba ngày Nhâm Dần vào ngày 06/11/2018 dương lịch, tức ngày 29/09/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ năm ngày Giáp Thìn vào ngày 08/11/2018 dương lịch, tức ngày 02/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Bính Ngọ vào ngày 10/11/2018 dương lịch, tức ngày 04/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật ngày Đinh Mùi vào ngày 11/11/2018 dương lịch, tức ngày 05/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư ngày Canh Tuất vào ngày 14/11/2018 dương lịch, tức ngày 08/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Quý Sửu vào ngày 17/11/2018 dương lịch, tức ngày 11/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ ba ngày Bính Thìn vào ngày 20/11/2018 dương lịch, tức ngày 14/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm ngày Mậu Ngọ vào ngày 22/11/2018 dương lịch, tức ngày 16/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ sáu ngày Kỷ Mùi vào ngày 23/11/2018 dương lịch, tức ngày 17/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy ngày Canh Thân vào ngày 24/11/2018 dương lịch, tức ngày 18/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ hai ngày Nhâm Tuất vào ngày 26/11/2018 dương lịch, tức ngày 20/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm ngày Ất Sửu vào ngày 29/11/2018 dương lịch, tức ngày 23/10/2018 âm lịch. Giờ hoàng đạo tốt để đổ trần làm mái: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Xin lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất áp đặt giành cho bất cứ ai. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ nhiều nguồn khác.

Thanh Xuân, trân trọng cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *