Mukbang + Q&A: Mình là chủ đề của sự “Bàn Tán” !? 🙄 | KhanhVan Tran

Mukbang + Q&A: Mình là chủ đề của sự “Bàn Tán” !? 🙄 | KhanhVan Tran

Hình ảnh: Mukbang + Q&A: Mình là chủ đề của sự “Bàn Tán” !? 🙄 | KhanhVan Tran

Mời mọi người ănnn ạ 😋😋😋

Hôm nay Shayne vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi của mọi người đâyyy! Thấy nói nhiều hơn là ăn lun đó mọi người ơi =))))

Phải THUMBS UP và SUBSCRIBE nhaaaa!

SUBSCRIBE để có video mới của KhanhVan: http://metub.net/KhanhVanTran

♡ Brand quần áo của Shayne ♡

FACEBOOK: Queen Couture (https://www.facebook.com/queencouture.official/)
INSTAGRAM: queencouture.official (https://instagram.com/queencouture.official)

♡ CONTACT ME ♡

FACEBOOK: KhanhVan Tran (https://www.facebook.com/msshaynetran/)
INSTAGRAM: msshaynetran (https://www.instagram.com/msshaynetran/)
EMAIL: shaynetraan@gmail.com

#Shayne #KhanhVanTran #Mukbang

Mukbang + Q&A: Mình là chủ đề của sự “Bàn Tán” !? 🙄 | KhanhVan Tran


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh KhanhVan Tran.