Luyện nghe tiếng Anh thụ động-IELTS|I'm Mary

Luyện nghe tiếng Anh thụ động-IELTS|I'm Mary

#luyệnnghe #nghetiếnganh #ielts #nghethụđộng
Luyện nghe tiếng Anh thụ động-IELTS|I’m Mary

Luyện nghe tiếng anh thụ động trong khi làm việc nhà sẽ giúp bạn vừa cải thiện kĩ năng nghe tiếng anh vừa tiết kiệm thời gian.

Learn English with me!!! I’m Mary.
♥♥♥Các bạn nhớ ấn Đăng Ký mình để nhận videos mới mỗi ngày nhé ♥♥♥
Love all.
Những Track trong video này:
Track 1 [ 00:00 ] Track 2 [00:52] Track 3 [ 2:12 ] Track 4 [ 3:15 ] Track 5 [ 4:02 ] Track 6 [ 5:17 ] Track 7 [ 7:07 ] Track 8 [ 9:52 ] Track 9 [ 11:24 ] Track 10 [ 13:13 ] Track 11 [ 14:05 ] Track 12 [ 15:40 ] Track 13 [ 17:31 ] Track 15 [ 19:49 ] Track 16 [ 20:21 ] Track 17 [ 22:12 ] Track 18 [ 24:42 ] Track 19 [ 27:24 ] Track 20 [ 29:18 ] Track 21 [ 30:41 ] Track 22 [ 31:36 ] Track 23 [ 33:19 ] Track 24 [ 35:58 ] Track 25 [ 37:27 ]

Luyện nghe tiếng Anh thụ động-IELTS|I'm Mary


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh I’m Mary.