Luyện Nghe 5 (và phát âm)

Luyện Nghe 5 (và phát âm)

Hello các bạn! Mình có thêm bài luyện nghe và phát âm giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn. Không có cách nào giúp các bạn luyện nghe tiếng Anh cho tốt ngoài ra các bạn phải nghe tiếng Anh mà thôi. Những bài luyện nghe mình hướng dẩn các bạn thật chậm và kỷ để giúp các bạn làm quen với cách phát âm của người bản xứ tiếng Anh. Các bạn vừa xem mặt và giọng đẹp trai của mình các bạn nhớ chú ý đến cách mình phát âm và bắt chước mình nghe. Mình hy vọng từ từ các bạn sẽ tiến bộ trong sự listening skills và pronunciation.

Luyện Nghe 5 (và phát âm)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Kenny N.