Lưu ý khi lựa chọn hải sản | VTC14

Lưu ý khi lựa chọn hải sản | VTC14

Hình ảnh: Lưu ý khi lựa chọn hải sản | VTC14

VTC14 | Hải sản nói chung khi bị nhiễm hóa chất thường có mùi lạ, không tanh, ít nhớt, đặc biệt là ở mang cá. Những con cá bị nhiễm độc nặng thì có đầu to, thân nhỏ, thậm chí có một số con cá còn xuất hiện u trên thân

Lưu ý khi lựa chọn hải sản | VTC14


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh KÊNH VTC14.