Lựa Chọn Của Anh, Đừng Hẹn Kiếp Sau – Những Bản Ballad Buồn Tâm Trạng Hiện Nay Ballad Nhẹ Nhàng 2021

Lựa Chọn Của Anh, Đừng Hẹn Kiếp Sau - Những Bản Ballad Buồn Tâm Trạng Hiện Nay Ballad Nhẹ Nhàng 2021

Lựa Chọn Của Anh, Đừng Hẹn Kiếp Sau – Những Bản Ballad Buồn Tâm Trạng Hiện Nay Ballad Nhẹ Nhàng 2021
#luachoncuaanh
#dunghenkiepsau
#baladbuon
#balladnhenhang
#buonmotchutthoi
● WELCOME to Buồn Một Chút Thôi
—-
TRACKLIST:
01. Lựa Chọn Của Anh – Thương Võ
02. Đừng Hẹn Kiếp Sau – Đình Dũng
03. Họ Yêu Ai Mất Rồi – Doãn Hiếu
04. Câu Hẹn Câu Thề – Đình Dũng
05. Người Lạ Từng Thương – Như Việt
06. Sợ Ta Mất Nhau – Châu Khải Phong
07. Em Say Rồi – Thương Võ
08. Sao Em Lại Tắt Máy? – Phạm Nguyên Ngọc ft. Vanh
09. Cho Anh Say – Phan Duy Anh
10. Không Sao Em À – Đinh Tùng Huy
11. Hai Chữ Đã Từng – Như Việt
12. Mặc Cho Đúng Sai – Phương Đặng
13. Cứ Vội Vàng – Rô Ti
14. Từng Yêu – Phan Duy Anh

—————————————————————/——————–
© Copyright Buồn Một Chút Thôi
© Copyright by Buồn Một Chút Thôi & ACV Music ☞ Do not Reup

Lựa Chọn Của Anh, Đừng Hẹn Kiếp Sau – Những Bản Ballad Buồn Tâm Trạng Hiện Nay Ballad Nhẹ Nhàng 2021


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Buồn Một Chút Thôi.