Làm thế nào để Tư vấn mới có 1 hợp đồng mỗi tuần trong 3 tháng đầu Khởi nghiệp ? (Phần I)

Làm thế nào để Tư vấn mới  có 1 hợp đồng mỗi tuần trong 3 tháng đầu Khởi nghiệp ? (Phần I)

“Suy nghĩ của Bạn sẽ thay đổi khi số dư tài khoản của Bạn tăng lên” – Tri Nguyen COT –

Notes:
– Đây là chương trình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tri Nguyen COT, các bạn được toàn quyền xem miễn phí. Nhưng không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Xin cảm ơn !

* Link bảng khảo sát:
1. https://drive.google.com/file/d/1bXfrXC2gCJ81v0povkg2yb2oTIqXmN-L/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1xmiGezv1noY2V-j8CdOjnapyN5v6TU9V/view?usp=sharing
*Ghi chú: Bản khảo sát tài sản trí tuệ của Tri Nguyen COT, vì thế khi sử dụng bạn vui lòng không xóa câu này: “Tài liệu này thuộc quyền sở hữu trí tuệ Tri Nguyen COT”. Xin cảm ơn !

– Sound from YouTube Library:

* The Joint is Jumpin – Joel Cummins_opening
* Thank You R.G.E. – Joe Bagale

Làm thế nào để Tư vấn mới có 1 hợp đồng mỗi tuần trong 3 tháng đầu Khởi nghiệp ? (Phần I)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Tri Nguyen COT.