Học tiếng Trung theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 1)

Học tiếng Trung theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 1)

Học tiếng Trung theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 1): 你好 Nǐ hǎo Chào bạn

Link tải pdf và mp3 giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa: http://bit.ly/2ZjuUpB
===
Trọn bộ 5 video dạy phát âm tiếng Trung:
Bài 1: https://youtu.be/_4kNGWM5DfM
Bài 2: https://youtu.be/g8NJUdX916k
Bài 3: https://youtu.be/14THi-GpRo4
Bài 4: https://youtu.be/3qZJeRtjQ8w
Bài 5: https://youtu.be/paASypLu9AQ
===
Các bài học bổ trợ:
Xin chào tiếng Trung: http://bit.ly/2Hm7dXL
Cách sử dụng sử dụng 没 bù và 不 méi: http://bit.ly/2ESQXNg
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung: https://youtu.be/CND9Iip7Bxk
Phân biệt cách dùng hai phó từ quen thuộc 太 tài và 很 hěn:
http://bit.ly/2NioIsN

Học tiếng Trung theo giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (bài 1)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Tiếng Trung Ánh Dương.