Hà Giang ngày trở lại | phượt bụi 2019 | đi chợ tình Khau Vai chơi và cái kết…

Hà Giang ngày trở lại | phượt bụi 2019 | đi chợ tình Khau Vai chơi và cái kết...

Chuyến đi Hà Giang của Bụi 20 Định Hóa, bọn mình tính đi chơi chợ tình Khau Vai nhưng không thành😂vì trời mưa quá, chuyến đi gồm 8 người 7 xe, một hành trình ước tính hơn 400km thật tuyệt vời mọi người ạ 😍😍, đúng là đi Hà Giang mãi mà không biết chán luôn.

Hà Giang ngày trở lại | phượt bụi 2019 | đi chợ tình Khau Vai chơi và cái kết…


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Phượt Đam Mê – QHuy.