Đồng hồ thông minh Màn hình dẻo – Công nghệ tương lai – NUBIA Alpha

Đồng hồ thông minh Màn hình dẻo - Công nghệ tương lai - NUBIA Alpha

Nubia Alpha: https://www.nubia.com/en/phones/smartwatch/index.html
Nubia Online Store: https://www.nubia.com/

Music by NCS:
Track: Raven & Kreyn – Biscuit [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/npG_UUUnwjI
Free Download / Stream: http://ncs.io/BiscuitYO

Track: Jim Yosef & Alex Skrindo – Ruby [NCS Release] Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/Np-Y8ClGgRk
Free Download / Stream: http://ncs.io/RubyYO

Cảm ơn các bạn đã xem video!
Chúc các bạn thành công!

Đồng hồ thông minh Màn hình dẻo – Công nghệ tương lai – NUBIA Alpha


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh NDA Chế Tạo.