Đâu rồi sự “ngạo nghễ” và “xa xỉ”?

Đâu rồi sự “ngạo nghễ” và “xa xỉ”?

Hình ảnh: Đâu rồi sự “ngạo nghễ” và “xa xỉ”?

Đâu rồi sự “ngạo nghễ” và “xa xỉ”?
https://www.rfavietnam.com/node/6819

Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive
Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join

#MCThanhTâm
#mcThiênHà
#vietlivetv

Đâu rồi sự “ngạo nghễ” và “xa xỉ”?


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh VIETLIVE.TV.