Con Gì Đây 🐄 Dạy Bé Học Con Vật Tiếng Kêu, Hình Ảnh Con Bò, Lợn, Chó, Mèo, Vịt, Gà, Báo | Gà Con TV

Con Gì Đây 🐄 Dạy Bé Học Con Vật Tiếng Kêu, Hình Ảnh Con Bò, Lợn, Chó, Mèo, Vịt, Gà, Báo | Gà Con TV

Dạy bé học các con vật để bé nhận biết sớm các vật nuôi gần gũi trong nhà và các con thú, bé sớm học nói và thông minh hơn. Khi các mẹ hỏi con gì đây, tiếng kêu thế nào thì trẻ sẽ ghi nhớ rồi trả lời Con j day mới nhất, bé học con vật nhạc thiếu nhi vn.
🐖 Con Heo Đất remix: https://youtu.be/AyEi7bAY62o
🐄 Bài hát con bò: https://youtu.be/8fQFdBBgnmQ

Các con vật có trong video này: con bò, lợn, vịt con, cún con, con bo, chó, mèo, hổ, báo đốm, sư tử, voi, dê, khỉ, cá heo, hà mã.

Videos source use in this video (các video mà mình dùng để minh họa):
– https://youtu.be/sGNwnr5ldGE
– https://youtu.be/GKuG4fftJdk
– https://youtu.be/SJwAlkos3Fo
– https://youtu.be/gz2CmjenJgE
– https://youtu.be/gGgERp5OXy0
– https://youtu.be/M7Hlxkkhq9c
– https://youtu.be/kjKjlLRoLHw
– https://youtu.be/pLCOTpjBGcs
– https://youtu.be/5jpkxyaA_YI
– https://youtu.be/hwhHyxN0MSk
– https://youtu.be/8hc3s0KG7eA
– https://youtu.be/PmR0014aN8Y
– https://youtu.be/Tcx6YyXvvRI
– https://youtu.be/b711ldCdKUM
– https://youtu.be/7yH5ZTjb0I4
– https://youtu.be/EkYw-OMYQpg
– https://youtu.be/lz4Bw74TiiA
– https://youtu.be/NvgKw1bXfqE
– https://youtu.be/9izxxbxthJw
– https://youtu.be/5UDe9hmpzaQ
– https://youtu.be/ChFCmNGP9XM
– https://youtu.be/YcTZWYOqGw8
– https://youtu.be/U7TI1cgfLAc
– https://youtu.be/fZEHhLloF0w
– https://youtu.be/huT5__BqY_U
– https://youtu.be/qSPYVL0g92c
– https://youtu.be/Xfk6QcfyxKE
– https://youtu.be/qvv3yTdUCaQ
– https://youtu.be/N0slod4LgrE
– https://youtu.be/sw6AXYwhl0Y
– https://youtu.be/cv_bABALW7Q
– https://youtu.be/QRKGAY8EoW8
– https://youtu.be/93VnfdBgn1M
– https://youtu.be/7oT-IZKLYlU
– https://youtu.be/Ibt5Zf7P3vM
– https://youtu.be/efCYcLmZxC8
– https://youtu.be/fBlM6LBunPw
– https://youtu.be/K3CenN7d30Y
– https://youtu.be/Sx979foyT9s
– https://youtu.be/e9du-LMUUgQ
– https://youtu.be/60SZ7Hk0wdQ
– https://youtu.be/SYc-MpJLApY
– https://youtu.be/mZSSlFliwYc
– https://youtu.be/njDVFr8z_gI
– https://youtu.be/nmOLIvxlK0Q
– https://youtu.be/4xRbQY–YO4

——————————–

Video được tạo bởi Gà Con TV. Vui lòng không re-upload. Xin cám ơn!
#congiday #conbo #concho #conga #gacontv

Con Gì Đây 🐄 Dạy Bé Học Con Vật Tiếng Kêu, Hình Ảnh Con Bò, Lợn, Chó, Mèo, Vịt, Gà, Báo | Gà Con TV


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Gà Con TV.