"Chọn con chó phải vừa tầm thì thịt mới mới ngon!" — chủ quán Trung K15

"Chọn con chó phải vừa tầm thì thịt mới mới ngon!" — chủ quán Trung K15

Hình ảnh: "Chọn con chó phải vừa tầm thì thịt mới mới ngon!" — chủ quán Trung K15

Trò chuyện với chủ quán thịt cầy Trung K15 nổi tiếng tại Hà Nội:
Chọn con chó phải vừa tầm, không nạc quá miếng thịt sẽ khô, không mỡ quá bây giờ không ai muốn ăn. Vừa tầm thì thịt mới mềm mại, mới ngon!”

"Chọn con chó phải vừa tầm thì thịt mới mới ngon!" — chủ quán Trung K15


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh PhoBolsaTV.