cho chim ăn đất,bổ sung khoáng chất mùa thay lông,lông đẹp,khỏe

cho chim ăn đất,bổ sung khoáng chất mùa thay lông,lông đẹp,khỏe

chim già lâu năm chưa tiếp xúc đất nên cho ăn,thời gian chim thay lông là khoảng thời gian chim rất yếu,bổ sung khoáng chất cho chim như ngoài thiên nhiên

cho chim ăn đất,bổ sung khoáng chất mùa thay lông,lông đẹp,khỏe


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Nông Dân Thật.