Câu cá sông , đụng ngay ổ cá và cái kết giật liên tục . Câu Cá Miền Quê

Câu cá sông , đụng ngay ổ cá và cái kết giật liên tục . Câu Cá Miền Quê

Câu cá sông , đụng ngay ổ cá và cái kết giật liên tục . Câu Cá Miền Quê
Vẫn là điểm câu ở Bến Cá Suối Tượng thuộc lòng hồ Trị An nha các bạn .
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007203932534
#caucame #caucamienque #caucalonghotrian

Câu cá sông , đụng ngay ổ cá và cái kết giật liên tục . Câu Cá Miền Quê


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Câu Cá Miền Quê.