Câu Cá Rô Đồng Bằng Mồi Này Rất nhậy || Good bait for Climbing Perch Fishing

Câu Cá Rô Đồng Bằng Mồi Này Rất nhậy || Good bait for Climbing Perch Fishing

Chào Cả Nhà chúc cả nhà xem video vui vẻ Niếu Thấy Video Nầy Cùng Đam Mê Câu Cá hãy ủng hộ mình bằng …(một đăng ký miễn phí và bấm chuông để nhận được thông báo video mới nhất )….Tâm cảm ơn cả nhà rất nhiều.

—Kết nối với tâm qua Facebook Vân Phong https://www.facebook.com/profile.php?id=100028698729834

–Câu Trúng Con Cá Rô Khủng Trong Ao Sen https://youtu.be/WxRwZs-V_Zs

–Bẩy Cá Lóc Trong Rừng https://youtu.be/Kb1uFAUFYbA

–Cắm Câu Ếch Khủng Rừng Láng Chà https://youtu.be/_R-i68xiekE

— Cắm Cá Lóc Ruộn mùa nầy toàn cá to …Long An kênh 7 thước https://youtu.be/ScyLZ4ngyXA
#Tâmlãngtử_____

Câu Cá Rô Đồng Bằng Mồi Này Rất nhậy || Good bait for Climbing Perch Fishing


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Lãng Tử.