Cậu bé 15 tuổi được ba độ nguyên chiếc xe để tặng dù chỉ để nhìn chứ chưa đủ tuổi lái.

Cậu bé 15 tuổi được ba độ nguyên chiếc xe để tặng dù chỉ để nhìn chứ chưa đủ tuổi lái.

Hình ảnh: Cậu bé 15 tuổi được ba độ nguyên chiếc xe để tặng dù chỉ để nhìn chứ chưa đủ tuổi lái.

#MasterCare #NângCấpXe #Mercedes
Cậu bé 15 tuổi được ba tặng cho chiếc xe C200 model 2011
Và đã được biến hình hoàn toàn tại Master Care
Link sản phẩm : https://www.facebook.com/1993890107356664/posts/2908248552587477/

Cậu bé 15 tuổi được ba độ nguyên chiếc xe để tặng dù chỉ để nhìn chứ chưa đủ tuổi lái.


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Mr Xuan Hoan.