Cẩm Nang Tu Đạo – Hòa thượng Quảng Khâm (rất hay)

Cẩm Nang Tu Đạo - Hòa thượng Quảng Khâm (rất hay)

Đây là tập sách ghi lại những lời dạy của vị thánh tăng cận đại hòa Thượng Quảng Khâm,(1892-1986) và được nhà xuất bản tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh xuất bản sau đó do thấy được nhu cầu tìm hiểu giáo lý củng như tu học Phật Pháp Của quý phật tử nhằm đáp ứng nhu cầu đó với mong muốn mang những lời pháp đến với mọi người, làm cho con đường chánh pháp tỏ rạng hoa sen bảy báu ngày một đơm hoa nở rộ, chúng tôi đã thực hiện thu âm tập sách Cẩm Nang Tu Đạo Này, Xin gửi đến quý phật tử, quý đạo hữu ân nhân và quý mạnh thường quân cùng thưởng thức. Nam Mô A Di Đà Phật

Cẩm Nang Tu Đạo – Hòa thượng Quảng Khâm (rất hay)


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Nhân Mạt.