Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp – Chương Một

Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp - Chương Một

Đây là Chương Một của bộ sách “Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp” do Pháp Triều dịch từ nguyên tác tiếng Anh “Handbook of Abhidhamma Studies” của U Sīlānanda.

Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp – Chương Một


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Phap Trieu.