Cài đặt app trên Mac không dùng Mac App Store – how to install apps without App Store

Cài đặt app trên Mac không dùng Mac App Store - how to install apps without App Store

Hình ảnh: Cài đặt app trên Mac không dùng Mac App Store – how to install apps without App Store

Hướng dẫn cách cài đặt app ( ứng dụng ) trên Mac OS X không sử dụng Mac App Store.

Cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ Lamntn.com, subscribe và kết nối với chúng tôi :
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Lamntncom/1400370790229438
Twitter : https://twitter.com/lamntncom

Cài đặt app trên Mac không dùng Mac App Store – how to install apps without App Store


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh lamntn.com – làm như thế nào.