1000 bài luyện hội thoại tiếng Anh để trở nên thông thạo

1000 bài luyện hội thoại tiếng Anh để trở nên thông thạo

Âm thanh sẽ được phát theo thứ tự sau: tiếng Anh đến tiếng Việt rồi cuối cùng là tiếng Anh.
Trước tiên, hãy nghe phần tiếng Anh, sau đó xem nghĩa tiếng Việt rồi cuối cùng thử đọc to phần tiếng Anh.

Khi bạn thực hành nhiều lần, những cụm từ mà bạn học sẽ tuôn ra một cách tự nhiên mà không cần phải xem bản ngữ.
Trong trường hợp bạn không nói được cụm từ nào đó, chỉ cần nghe lại giọng đọc nhiều lần.

1000 bài luyện hội thoại tiếng Anh để trở nên thông thạo


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Kendra’s Speaking Practice.