🔴 Hướng dẫn Điệu Ballad nâng cao, có đảo phách – nhịp 4/4 (Bài Nếu như ngày anh đến )- Thầy Lân ốc

🔴 Hướng dẫn Điệu Ballad nâng cao, có đảo phách - nhịp 4/4 (Bài Nếu như ngày anh đến )- Thầy Lân ốc

Tôi luôn nhận dạy guitar. Ai muốn học Trực tiếp hoặc Online thì liên hệ 0922685999 hoặc Fb Lanoc80 ( Triệu Hoàng Lân )
– list bài cho người mới tập guitar: https://www.youtube.com/watch?v=uYwvgp9kgjI&list=PLdiYY_IqxUWRSuPpC5-krYNwoHONl2yHf
– List bài cho ai tập nhạc lý cơ bản : https://www.youtube.com/watch?v=ld_1Kr6HSxI&list=PLdiYY_IqxUWTghMVQzeDv8XNl0k2npJu6
– List hướng dẫn đệm hát cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=rri2Mm7F1G4&list=PLdiYY_IqxUWTS_CxC_N3cnO8M_qsdglwh
– List hướng dẫn các bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=Pih9Hh-RS1U&list=PLdiYY_IqxUWQ7pZwcH_2W-FtW1NRfCHjN
– Hãy sub kênh ủng hộ mình nhé. https://bit.ly/SubcribeLanOc​
– Group học trực tiếp thầy Lân ốc: https://www.facebook.com/groups/410380832372393
– Group học Online Videocall trực tiếp cho ai ở xa : https://www.facebook.com/groups/2598590373516346
– Group chung học free : https://www.facebook.com/groups/946360145896206/
Các bạn cũng có thể lh mình qua
– fb: https://www.facebook.com/lanoc80
– Page: https://www.facebook.com/L%E1%BB%9Bp-Guitar-Th%E1%BA%A7y-L%C3%A2n-%E1%BB%90c-308943355928954

🔴 Hướng dẫn Điệu Ballad nâng cao, có đảo phách – nhịp 4/4 (Bài Nếu như ngày anh đến )- Thầy Lân ốc


Chia sẻ: suanhathanhxuan.com – từ kênh Lân Ốc.